Movenpick Myth Hotel Patong Phuket - โรงแรมหรู - Legal notice

Legal notice

คุณได้เชื่อมต่อกับโรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket แล้วตอนนี้ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานยอมรับในเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบัน

 1. ข้อมูลผู้แก้ไข:

เว็บไซต์นี้แก้ไขโดย:

ACCOR SA ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่มีเงินทุน 700 317 363 ยูโร ที่จดทะเบียนธุรกิจการค้าในปารีส ภายใต้เลขหมาย B 602 036 444 พร้อมทั้งมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสำหรับการแลกเปลี่ยนทางการค้ากับบริษัทที่ตั้งอยู่ภายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (Intracommunity VAT no.) FR 93 602 036 444 มีสำนักงานตามจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 110 Avenue de France, 75013 PARIS, France โทร.: +33 (0)1 45 38 86 00

ผู้อำนวยการด้านการเผยแพร่ข้อมูล:

 1. ข้อมูลโฮสต์:

เว็บไซท์นี้โฮสต์โดย :

Amazon Web Services, Inc.

P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
http://aws.amazon.com

 1. การปกป้องข้อมูล:

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายการปกป้องข้อมูลของกลุ่ม Accor โปรดดูที่ กฎบัตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 1. สงวนสิทธิ์ :

การนำเสนอของเว็บไซต์นี้และองค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ ชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ชื่อแบรนด์ ภาพวาด ภาพประกอบ รูปภาพ ข้อความ กราฟิก และไฟล์อื่นๆ ที่พบบนเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาฉบับปัจจุบันและเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket และ/หรือ Accor SA หรือได้รับอนุญาตให้โรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket และ/หรือของ Accor SA นำไปใช้ได้

ไม่อนุญาตให้นำองค์ประกอบใดๆ ที่พบบน www.movenpickmythphuketpatong.com ไปทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ซ้ำ โหลด เปลี่ยนแปลง ส่งต่อ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางโรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket ยกเว้นในกรณีนำไปใช้เป็นการส่วนบุคคล ส่วนตัว และไม่ใช่เพื่อการพานิชย์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบปัจจุบันที่พบบนเว็บไซต์

รายการดังต่อไปนี้ต้องมาพร้อมสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์: “©สงวนสิทธิ์ Accor SA ©สงวนสิทธิ์ โรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket รูปภาพที่ใช้บน www.movenpickmythphuketpatong.com ไม่มีข้อผูกมัด

ผู้ใช้งานคนใดก็ตามบน www.movenpickmythphuketpatong.com หรือองค์ประกอบในที่นี้ โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของโรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket และ/หรือของ Accor SA และสามารถฟ้องร้องได้ในข้อหาการปลอมแปลงภายใต้มาตรา L. 355-2 et seq. ของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส

 1. โรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuketมีสิทธิ์ในฐานะผู้สร้างฐานข้อมูล

ลูกค้า ผู้ที่รับบริการ ลูกค้าที่มุ่งหวัง และหุ้นส่วน มีสิทธิส่วนบุคคลแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถเปลี่ยนถ่าย และไม่สามารถยึดครองในการดูข้อมูลที่พบบน www.movenpickmythphuketpatong.com สำหรับความต้องการของตนเองได้

ทั้งนี้จะยังสามารถคัดลอกและ/หรือนำเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์นี้กลับมาเผยแพร่ซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูส่วนบุคคลได้ ตราบเท่าที่การคัดลอกและ/หรือการเผยแพร่ซ้ำนั้นไม่เกี่ยวข้องกับส่วนสำคัญ (ทั้งในแง่ของคุณภาพหรือปริมาณ) ของเนื้อหาของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้คัดลอก และ/หรือนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำซึ่งเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ แม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อหาสำคัญ

การทำซ้ำใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์อื่น เป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัดตามมาตรา L. 342-1 และ L. 342-2 ของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส ห้ามมิให้สื่อสารต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาบนเว็บไซต์ ในรูปแบบใดหรือต่อใครก็ตาม

โดยเฉพาะการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อการพานิชย์ถือเป็นการต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

 1. เครดิตรูปภาพ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพที่ใช้บน www.movenpickmythphuketpatong.com โปรดดูที่ ส่วนของเครดิตรูปภาพ

 1. ความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์นี้จะแสดงตามที่เป็นอยู่ โรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket ไม่รับประกันอย่างชัดเจนหรือโดยปริยาย และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการนำข้อมูลไปใช้

โรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะการอัพเดทผ่านทาง www.movenpickmythphuketpatong.com

ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ส่งต่อข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดทางแพ่งหรือทางกฎหมาย และในแง่นี้ ตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองผ่านทางเว็บไซต์นี้

โรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket ทำทุกวิถีทางภายในขอบเขตเพื่อมอบข้อมูลที่มีอยู่ และ/หรือเครื่องมือที่ได้รับการรับรองแก่ผู้ใช้งาน แต่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ต่อการมีข้อมูลไม่เพียงพอ และ/หรือการติดไวรัสบน www.movenpickmythphuketpatong.com

เว็บไซต์ที่นอกเหนือจากของโรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของโรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket จึงส่งผลให้ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้ใช้งานยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดในการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้

 1. คุกกี้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บน www.movenpickmythphuketpatong.com โปรดอ่าน กฎบัตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 1. ไฮเปอร์ลิงก์

การสร้้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง www.movenpickmythphuketpatong.com ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket

 1. อีเมล

สำหรับการแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการใช้งาน www.movenpickmythphuketpatong.com โปรดเข้าไปดูที่ส่วน ติดต่อ และเลือก “ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ www.movenpickmythphuketpatong.com”

 1. โปรดทราบ

ข้อความใดๆ ก็ตามที่ส่งผ่านเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตอาจมีการสกัดกั้นและไม่สามารถรับประกันว่าจะเป็นความลับจนกว่าจะมาถึงเรา

เครดิตรูปภาพ

รูปภาพที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ไม่มีข้อผูกมัดตามสัญญา

ภาพถ่ายและเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์เป็นภาพที่ไม่มีสัญญาผูกมัด เครดิตรูปภาพ: © สงวนสิทธิ์

ข้อมูลคุกกี้

โดยการเข้าชมเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง คุณตกลงในการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยวิเคราะห์การใช้งานและวัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและพฤติกรรมการเข้าชม กำหนดบริการส่วนบุคคล และข้อเสนอที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณ และการแชร์ข้อมูลกับ หรือเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้งานไปจาก เว็บไซต์บุคคลที่สาม รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์

การเรียนรู้เพิ่มเติมและการตั้งค่าพารามิเตอร์คุกกี้ คลิกที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้โดยโรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket

คุณได้รับการแจ้งว่าโรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket ใช้คุกกี้หรือเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ บนเว็บไซต์ www.movenpickmythphuketpatong.com

เครื่องมือสะกดรอยเหล่านี้อาจถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณแสดงหรืออาจจะแสดงเมื่อไหร่ก็ตามที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

 1. ทำไมต้องมีนโยบายการใช้คุกกี้

ด้วยมุมมองที่ต้องการให้ข้อมูลและรับรองความโปร่งใส โรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket จึงจัดตั้งนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

 • ต้นกำเนิดและวัตถุประสงค์ของข้อมูลที่ถูกประมวลผลเมื่อคุณเปิดเข้าชม www.movenpickmythphuketpatong.com
 • สิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้และเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ ที่ใช้โดยโรงแรม Movenpick Myth Hotel Patong Phuket
 1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้และเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ ที่คล้ายกันคือชุดของข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ในการส่งสถานะข้อมูลไปยังเบราเซอร์ของผู้ใช้งานและส่งสถานะข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้นทางผ่านทางเบราเซอร์เดียวกัน

ข้อมูลสถานะอาจเป็น ตัวระบุเซสชั่น ภาษา วันที่หมดอายุ เขตที่ตอบรับ หรือข้อมูลประเภทอื่นๆ

ระหว่างระยะเวลาที่ใช้งานได้ คุกกี้จะถูกใช้ในการจัดเก็บสถานะข้อมูลเมื่อเบราเซอร์เข้าถึงหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ หรือเมื่อเบราเซอร์ย้อนกลับมายังเว็บไซต์นี้ในภายหลัง

คุกกี้มีหลายประเภทแตกต่างกัน:

 • เซสชั่นคุกกี้ ซึ่งจะถูกลบทันทีที่คุณปิดเบราเซอร์หรือออกจากเว็บไซต์
 • เพอร์ซิสเทนท์คุกกี้ ซึ่งจะยังคงอยู่บนอุปกรณ์ของคุณจนกว่าจะถึงเวลาหมดอายุ หรือจนกว่าคุณจะลบมันออกด้วยคุณสมบัติของเบราเซอร์
 1. ทำไมต้องใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ โดยมากแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

คุกกี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าชม www.movenpickmythphuketpatong.com และความสามารถในการใช้คุณสมบัติต่างๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ และมุ่งหมายเจาะจงเพื่อ:

 • จัดการการตรวจสอบของผู้เข้าชมเว็บไซต์และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้มั่นใจในการทำงานอย่างเหมาะสมของระบบตรวจสอบ
 • เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งานและอำนวยความสะดวกในการเรียกดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนด “เส้นทางทางเทคนิค” สำหรับการเข้าชม
 • จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับ “คุกกี้” ของแบนเนอร์ข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์พบเห็นหลังจากตกลงยอมรับคุกกี้บนอุปกรณ์ของตน

ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถูกขอให้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง เพื่อเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการหลังช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเพื่อรับรองการทำงานพื้นฐานของ www.movenpickmythphuketpatong.com และการใช้คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญของเว็บไซต์ เช่น การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการเรียกดูข้อผิดพลาด การบริหารจัดการของเซสชั่นของผู้ใช้ ฯลฯ)

คุกกี้สำหรับคุณสมบัติ มีไว้โดยเฉพาะเพื่อ:

 • ปรับ www.movenpickmythphuketpatong.com ให้เข้ากับการตั้งค่าแสดงผลบนอุปกรณ์ของคุณ (ภาษา อัตราแลกเปลี่ยน ความละเอียดของหน้าจอแสดงผล ระบบปฏิบัติการที่ใช้ การกำหนดค่าและการตั้งค่าการแสดงผลเว็บเพจ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้และตำแหน่งของอุปกรณ์ดังกล่าว ฯลฯ)
 • จัดเก็บข้อมูลจำเพาะที่คุณกรอกบน www.movenpickmythphuketpatong.com เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับแต่งการเยี่ยมชมในครั้งต่อไปของคุณ (อันได้แก่ การแสดงชื่อและนามสกุลของผู้เข้าชม หากผู้เข้าชมมีบัญชีผู้ใช้)
 • ช่วยให้คุณเข้าถึงหน้าเพจส่วนตัวของคุณได้เร็วยิ่งขึ้น โดยจัดเก็บรายละเอียดการเข้าใช้งานหรือข้อมูลที่คุณได้กรอกไว้ก่อนหน้า

คุกกี้เพื่อการสะกดรอยผู้เข้าชมมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน โดยช่วยให้เราเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ www.movenpickmythphuketpatong.com (หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชมบ่อยที่สุด แอพพลิเคชั่นที่ใช้ ฯลฯ); คุกกี้เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมสถิติหรือทดลองวิธีต่างๆ กันในการแสดงข้อมูล เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กันและการใช้งานบริการของเรา

คุกกี้โฆษณามีไว้เพื่อ (i) นำเสนอ ในพื้นที่โฆษณา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือมีจุดมุ่งหมายที่อาจอยู่ในความสนใจของคุณ (ข้อเสนอที่ดีที่สุด ปลายทางอื่นๆ ฯลฯ) โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสนใจ พฤติกรรมการรับชม การตั้งค่า และปัจจัยอื่นๆ และ (ii) ลดจำนวนครั้งของการปรากฏของโฆษณา

คุกกี้พันธมิตร ระบุเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ทำการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชมไปยัง www.movenpickmythphuketpatong.com

คุกกี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ติดตั้งโดยบุคคลที่สาม ช่วยให้คุณสามารถแชร์ความคิดเห็นและเนื้อหาจาก www.movenpickmythphuketpatong.com บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ตัวอย่างเช่น ปุ่ม “แชร์” หรือ “ถูกใจ” สำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์)

แอพพลิเคชั่นสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์บน www.movenpickmythphuketpatong.com ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในบางกรณีอาจเปิดโอกาสให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องระบุตัวคุณ แม้คุณจะไม่ได้กดปุ่มแอพพลิเคชั่นนั้นก็ตาม ปุ่มประเภทนี้ทำให้เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถติดตามการเข้าชมของคุณบน www.movenpickmythphuketpatong.com ได้ เพียงเพราะบัญชีของคุณบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ (เซสชั่นที่เปิดอยู่)ในขณะที่คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายของเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ เพื่อให้คุณทราบวิธีการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้ข้อมูลการเข้าชมเว็บที่สามารถเก็บรวบรวมไว้ได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโฆษณา นโยบายเหล่านี้ต้องช่วยให้คุณสามารถสร้างทางเลือกบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้โดยเฉพาะ ด้วยการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้สำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง

 1. ยินยอม

การติดตั้งคุกกี้บางอย่างอยู่ภายใต้ความยินยอมของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณเข้าไปดูที่ www.movenpickmythphuketpatong.com เป็นครั้งแรก คุณจะถูกถามว่าคุณตกลงให้ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้หรือไม่ ซึ่งระบบจะเริ่มทำงานหลังจากคุณยอมรับแล้วเท่านั้น

กระบวนการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยอาศัยแบนเนอร์ข้อมูลในหน้าโฮมเพจของ www.movenpickmythphuketpatong.com ซึ่งแจ้งให้คุณทราบว่า โดยการเข้าชมเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง คุณตกลงให้ทำการติดตั้งคุกกี้ที่ต้องได้รับความยินยอมบนอุปกรณ์ของคุณ

ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ โดยใช้วิธีการต่างๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนของ “การลบและ/หรือการบล็อคคุกกี้”

 1. การลบและ/หรือการบล็อคคุกกี้

คุณมีหลายตัวเลือกในการลบคุกกี้รวมถึงเครื่องมือตามสะกดรอยอื่นๆ

การตั้งค่าเบราเซอร์

ถึงแม้ว่าเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ หากคุณต้องการ คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ทั้งหมด บล็อคคุกกี้ตลอดเวลา หรือเลือกที่จะรับคุกกี้ตามผู้ส่ง

นอกจากนี้ ก่อนที่คุกกี้เหล่านั้นจะติดตั้ง คุณยังสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณให้ยอมรับหรือบล็อคคุกกี้ได้แล้วแต่กรณีไป นอกจากนี้เบราเซอร์ที่คุณใช้ยังให้คุณสามารถลบคุกกี้ออกจากอุปกรณ์ของคุณได้เสมอ อย่าลืมตั้งค่าเบราเซอร์ทั้งหมดในทุกอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ (แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

ในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าของคุณ การกำหนดค่าจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละเบราเซอร์ ข้อมูลนี้ได้อธิบายไว้ในเมนูช่วยเหลือของเบราเซอร์ รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ของคุณด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น:

การบันทึกคุกกี้ลงในอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถดำเนินการและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รวมทั้งไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้การตั้งค่าของซอฟต์แวร์เบราเซอร์ของคุณ

หากเบราเซอร์ของคุณถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ไว้บนอุปกรณ์ คุกกี้จะฝังอยู่ในหน้าเพจและเนื้อหาที่คุณดู ซึ่งอาจถูกเก็บไว้ชั่วคราวในพื้นที่เฉพาะบนอุปกรณ์ของคุณได้ มีเพียงผู้ตีพิมพ์เท่านั้นที่สามารถอ่านได้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อบล็อคคุกกี้ พึงระลึกไว้ว่าหากคุณตั้งค่าเบราเซอร์ให้บล็อคคุกกี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง หน้าบางหน้า และพื้นที่บางพื้นที่บน www.movenpickmythphuketpatong.com ได้ และเราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อกรณีนี้

แพลตฟอร์มแบบเฉพาะสำหรับโฆษณา

มีแพลตฟอร์มโฆษณาระดับมืออาชีพอยู่หลายแพลตฟอร์มที่ให้คุณเลือกว่าจะยอมรับหรือบล็อคคุกกี้ที่บริษัทที่เป็นสมาชิกใช้อยู่ กลไกลส่วนกลางเหล่านี้จะไม่บล็อคการแสดงโฆษณา แต่จะป้องกันการติดตั้งคุกกี้ที่ปรับโฆษณาตามความสนใจของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.youronlinechoices.com เพื่อยับยั้งการติดตั้งคุกกี้เหล่านี้บนอุปกรณ์ของคุณ เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาดิจิตอลที่รวมกันอยู่ภายใต้พันธมิตรโฆษณาดิจิตอลแห่งยุโรปหรือ European Digital Advertising Alliance (EDAA) และได้รับการจัดการในฝรั่งเศสโดย Interactive Advertising Bureau France

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกฎบัตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คลิกที่นี่: กฎบัตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การเข้าถึงaddress

Movenpick Myth Hotel Patong Phuket ☆☆☆☆☆
27/9 Rat-U-Thit 200 Pee Road Patong, 83150 Phuket
Thailand
โทร.: +66 76 372 899
อีเมล: hotel.mythpatong.reservations@movenpick.com

google_map
 • Legal notice
 • Legal notice
 • Legal notice
 • Legal notice
 • Legal notice
 • Legal notice
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close